Фото галерија: ОБСЕ Тројката Османи - Рау - Линде на состанок во Њујорк

Слика 1
Слика 2
Слика 3
Слика 4
Слика 5
Слика 6