Фото галерија: ЗМНР на Република Северна Македонија, г-ѓа. Фатмире Исаки учествуваше на 44-тиот Состанок на Советот на министрите за надворешни работи на земјите-членки на Организацијата за црноморска економска соработка, одржан во видео формат на 17 декември 2021 година

Слика 1