Фото галерија: Османи и Брнз потпишаа Договор за безбедносните мерки за заштита на класифицираните информации

Слика 1
Слика 2
Слика 3
Слика 4
Слика 5